self-education

self-education
saviaukla statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu. Saviauklos rūšys: 1) situacinė (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje); 2) epizodinė situacinė ir epizodinė funkcinė (atskirų savybių ar bruožų keitimas, tobulinimas); 3) programinė funkcinė ir programinė kompleksinė. Saviauklos būdai: 1) transdukcija (kito asmens elgesio būdų nekritiškas perėmimas), 2) savistaba ir savikritika, 3) savivalda, savitvarda, 4) įsipareigojimai, saviataskaita, 5) savidrausmė (įsakymas sau, nurodymas sau, prisivertimas), 6) savitaiga, 7) kontempliacija (intelektinis emocinis vertybių pranašumų svarstymas ir išgyvenimas). Pedagoginis vadovavimas saviauklai prasideda nuo auklėtojo pasirengimo vadovauti: auklėtinių pažinimo, saviauklos tikslų, turinio ir metodų numatymo. Pedagogas turi: 1) parodyti saviauklos reikšmę asmenybės tobulėjimui, 2) įvesti auklėtinius į vertybių ir idealų sferą, 3) atskleisti saviauklos perspektyvą, 4) mokyti saviauklos būdų, 5) organizuoti individualią ir grupinę saviauklą, 6) vesti saviauklos rezultatų apskaitą. Auklėjimas turi virsti saviaukla, nes tik šitaip išugdoma darni asmenybė. atitikmenys: angl. self-education vok. Selbsterziehung rus. самовоспитание ryšiai: dar žiūrėksavimonė dar žiūrėksavivaizdis

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • self-education — noun the process of educating yourself • Syn: ↑self cultivation • Hypernyms: ↑education * * * | ̷ ̷ˌ ̷ ̷ ̷ ̷| ̷ ̷ ̷ ̷ noun : education achieved by one s own efforts especially through reading and informal study * * * self educāˈtion noun …   Useful english dictionary

  • self-education — saviugda statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Saviauklos, savirangos ir savišvietos darna. atitikmenys: angl. self development; self education vok. Selbstentwicklung, f rus. саморазвитие …   Sporto terminų žodynas

  • self-education — saviaukla statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Aktyvi, į save sutelkta sąmoninga individo veikla stengiantis tobulėti, išsiugdyti teigiamus asmenybės dorovinės brandos bruožus, doroviškai vertingą orientaciją, įveikti žalingus… …   Sporto terminų žodynas

  • self-education — self educa′tion n …   From formal English to slang

  • self-education — See self educated. * * * …   Universalium

  • self-education — See: self educated …   English dictionary

  • physical self-education — fizinė saviugda statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sąmoninga, prasminga ir kryptinga individo veikla, orientuota į savęs tobulinimą fizinio lavinimo, sporto priemonėmis, siekiant fizinių, psichinių ir dvasinių galių plėtros ir… …   Sporto terminų žodynas

  • Education in Nicaragua — is free for all Nicaraguans. Elementary education is free and compulsory although this is not strictly enforced and many children are not able to attend due to their families need to have them work. Communities located on the Atlantic Coast have… …   Wikipedia

  • self-educated — self educating, adj. self education, n. /self ej oo kay tid, self /, adj. educated by one s own efforts, esp. without formal instruction. [1810 20] * * * …   Universalium

  • self-in|struc|tion — «SEHLF ihn STRUHK shuhn», noun. self education; self schooling …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”